Soluții


Oferim soluții complete, integrate, bazate pe tehnologii și produse mature și testate, dezvoltate și adaptate contextului propriu al fiecărui client sau partener.
Suntem aici pentru a vă sprijini în rezolvarea problemelor zilnice, operaționale și/sau de business, prin folosirea tehnologiei într-un mod cât mai simplu, intuitiv și eficient.

 soluții

Domenii acoperite


Soluțiile pe care VIVA Post Solution: IT Systems Integrator le poate implementa acoperă o arie largă de industrii și domenii. Avantajul nostru este că, printr-o analiză atentă,pornim de la problema clientului și construim cea mai bună soluție pentru rezolvarea ei, fără a avea produse proprii pe care să le promovăm agresiv. Orientarea noastra este către clientul nostru, care ne este și partener, într-o relație mutual benefică pe termen lung.


Administrație
Locală

  • Primării
  • Consilii Județene
  • Orașe
  • Sectoare
  • Comune
  • Sate

Administrație
Centrală

  • Guvern
  • Ministere
  • Universități
  • Agenții Publice
  • Oficii Naționale

Companii
Private

  • Bănci
  • Construcții
  • Asigurări
  • Telecom
  • Producție
  • HoReCa
  • Retail

Companii
Publice

  • Utilități
  • Transport
  • Extracție Țiței & Gaze
  • Producție de proces

Soluții IT Systems Integrator


VIVA Post Solution: IT Systems Integrator poate acoperi toate zonele funcționale ale unei organizații, fie ea publică sau privată, prin implementarea de soluții tehnologice care vor automatiza fluxurile de lucru și vor oferi acces rapid și sigur la informații corecte, necesare pentru conducerea și funcționarea organizației.


 soluții

Financiar

• Bugete și Planificare
• Achiziții
• Inventar
• Mijloace fixe
• Contabilitate IAS/IFRS
• AP/AR
• Flux numerar
• Contabilitate grup
• Balanță & Bilanț
• Monitorizare & Control

 soluții

Administrativ

• Scanare & Arhivare
• Circuite interne ale documenetelor
• Aprobări
• Proiecte interne & UE
• Resurse Umane
• Managementul Performanței
• Mentenanțe
• Planificare lucrări

 soluții

Cetățean

• Registratură electronică
• Depuneri și ridicări la distanță
• Informare și consultare
• Documente (certificate, autorizații etc.) electronice

 soluții

Educație

• Finance & Opps
• Structuri academice / școlare
• Admitere & Curriculum
• Dosarul studentului
• Aplicație pentru studenti
• Taxe & Burse
• Cantină & Cămin
• Tele-Educatie

 soluții

Utilități

• Monitorizare & mentenanță rețele
• Calitatea apei
• Call Center
• Administrare clienți & contracte
• Servicii & tarife
• Contoare
• Consumuri
• Facturare
• Colectare

 soluții

Sănătate

 • Monitorizare & Control Poluare
 • Spitale & Clinici:
  • Bugete
  • Planificare & Investitii
  • Administrativ
  • Subventii
  • Proiecte
  • Tele-Medicina
 soluții

Securitate

• Securitate fizică
• Securitate cibernetică
• Control acces
• Monitorizare stradală
• Prevenție incendii
• Iluminare stradală
• Poliție Locală
• Pază obiective

 soluții

Asistență socială

• Subvenții
• Vouchere
• Cantine
• Locuințe sociale
• Centre formare profesională
• Centre persoane cu dizabiltăți
• Centre vârstnici

 soluții

Energie

• Energie verde
• Contoare inteligente
• Surse regenerabile
• Clădiri eficiente energetic
• Programe pentru încurajarea cetățenilor

 soluții

Deșeuri

• Transformarea în energie și combustibil
• Transformarea în Compost
• Tratarea Apelor Uzate
• Reciclare
• Administrarea deșeurilor publice

 soluții

Transport

• Transport integrat multi-modal
• Management inteligent al traficului
• Parcări
• Managementul traficului greu
• Administrare automată contravenții
• Facilități vehicule nontermice

 soluții

Subordonate

• Managementul complet, separat și consolidat, pentru instituții subordonate
• Educație
• Sănătate
• Cultură
• Transport etc.

Soluții arhivare fizică


vivaARCHIVE

 soluții

Depozitare arhivă

Societatea noastră vă oferă prin intermendiul partenerilor noștri, un centru specializat, adecvat, în care documentele afacerii dvs. vor fi în perfectă siguranță

 soluții

Nomenclator arhivistic

Oferim servicii de consultanță în privința legislației în vigoare, cu privire la termenele de păstrare ale documentelor în arhivă

 soluții

Lucrări selecționare

Societatea noastră prestează lucrări de selecționare pentru stabilirea valorii documentelor aparținând unei organizații

 soluții

Decontaminare documente

Oferim un serviciu de decontaminare microbiană care are ca scop decontaminarea hârtiilor care sunt degradate, mucegăite etc.

Soluții digitalizare


vivaDigital

 soluții

Arhivare electronică

Scanăm, indexăm fișierele și le stocăm pe un suport de memorie pentru a acoperi întreg  procesul de arhivare electronică

 soluții

Registratură electronică

Gestionăm documentele de intrare/ieșire care facilitează înregistrarea într-o formă structurată dar și trasabilitatea, regăsirea ușoară a informației

 soluții

Procesare facturi & formulare

Reducem semnificativ costurile culegerii și introducerii de date de pe suport hârtie, scurtăm timpul de accesși imbunătățim acuratețea datelor.

 soluții

Management documente

Asigurăm evidenţa, controlul executării, stocarea şi regăsirea documentelor, în orice format electronic, inclusiv imagini ale documentelor pe hârtie.

Soluții fluxuri documente


vivaFlow

 soluții

Management de facturi și plăți

 soluții

Flux de achiziții și logistică

 soluții

Gestionarea ședințelor și întâlnirilor de lucru

 soluții

Management de contracte

 soluții

Flux de proceduri interne și audit

 soluții

Procesare instrumente debit

Soluții poștale


 soluții

Managementul corespondenței cu clienții

 •  soluții de prelucrare a bazelor de date de adrese în vederea atașării de coduri poștale și a sortării corespondenței.
 • soluții procesare electronică a datelor variabile;
 • soluții pentru imprimare digitală alb-negru și color (pretipare, plicuri, inserturi);
 • soluții de împlicuire automată pentru corespondență, asigurând colarea, plierea și insertarea seturilor de documente în plicuri de dimensiuni variate, sortarea și ambalarea acestora pe direcții poștale;
 • soluții de expediere către beneficiarul final.
 soluții

Direct Mailing sau Marketing Direct

Modalitate recunoscută de comunicare, ce abordează clienții într-un mod personalizat și care constă în trimiterea prin postă a unor materiale promoționale sau scrisori de marketing.
Compania noastră are încheiate parteneriate cu Poșta Română și furnizori de servicii poștale, putând să vă ofere cele mai bune prețuri de pe piață.
Bazele de date reprezintă unul dintre cele mai valoroase bunuri ale unei companii. Iar cele cu clienţi activi sau cu istoric în relaţia cu organizaţia asigură cele mai bune rezultate în campanii. Sprijinim companiile să valorifice la maximum această resursă organizând şi optimizând bazele de date cu ajutorul experților noștri, ajutați de cele mai noi tehnologii în domeniu.
Oferim, de asemenea, servicii complete de creație, împlicuire și distribuție a scrisorilor de marketing.

 soluții

Complementarea serviciului de corespondență:

 • corectare adresă;
 • grupare și sortare;
 • ștampilare dată francare;
 • gestionare retururi;
 • scanare și arhivare confirmări poștale;
 • gestionare canale de distribuție pentru economii la costurile poștale, etc.